fbpx

มหัศจรรย์…รัสเซีย มอสโคว เมอร์มรังส์ ตามล่าหาแสงเหนือ

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,999
รหัสทัวร์ BT-DME51_SU
สายการบิน Aeroflot Airlines [SU]
ระยะเวลา 8 วัน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย 
  • พระราชวังเครมลิน 
  • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  
  • มหาวิหารเซนต์บาซิล
  •  ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า
  • หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า • North Waterfall 
  • • Ice breaker Lenin 
  • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ 
  • นั่ง Snow Mobile 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • รัสเซีย เมืองมอสโคว • Zaryadye Park Holiday Inn Moscow Tagansky หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว
2 มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย • พระราชวังเครมลิน • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ •จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM • Arbat Street Holiday Inn Moscow Tagansky หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว
3 มอสโคว • สนามบินเมอร์มรังส์ • อนุสรณ์สถานอัลโยชา • ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า Congress Hotel Meridian หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเมอร์มรังส์
4 หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า • North Waterfall • เมืองเมอร์มรังส์ • Ice breaker Lenin • ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า Congress Hotel Meridian หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเมอร์มรังส์
5 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • นั่ง Snow Mobile • สนามบินเมอร์มรังส์ Holiday Inn Moscow Tagansky หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว
6 มอสโคว • เข้าโรงแรม • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) • ตลาดอิสไมโลโว่ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • ละครสัตว์ Circus Show
7 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 14 ต.ค. 66 89,999 จอง
จอง
15 – 21 ต.ค. 66 89,999 จอง
จองสอบถาม