fbpx

มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ BT-MMR15_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระธาตุมุเตา
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • เจดีย์ชเวดากอง      
  • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ชเวดากอง SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
2 ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระนอนตาหวาน • พระนั่งงาทัตจี • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-02 เม.ย. 66 8,999 จอง
จอง
06-07 เม.ย. 66 10,999 จอง
จอง
08-09 เม.ย. 66 10,999 จอง
จอง
13-14 เม.ย. 66 11,999 จอง
จอง
14-15 เม.ย. 66 11,999 จอง
จอง
15-16 เม.ย. 66 10,999 จอง
จอง
22-23 เม.ย. 66 9,999 จอง
จอง
29-30 เม.ย. 66 8,999 จอง
จอง
30-01 พ.ค. 66 10,999 จอง
จอง
04-05 พ.ค. 66 10,999 จอง
จอง
05-06 พ.ค. 66 10,999 จอง
จอง
13-14 พ.ค. 66 10,999 จอง
จอง
20-21 พ.ค. 66 9,999 จอง
จอง
27-28 พ.ค. 66 9,999 จอง
จอง
03-04 มิ.ย. 66 9,999 จอง
จอง
04-05 มิ.ย. 66 10,999 จอง
จอง
10-11 มิ.ย. 66 9,999 จอง
จอง
17-18 มิ.ย. 66 8,999 จอง
จอง
24-25 มิ.ย. 66 9,999 จอง
จอง
01-02 ก.ค. 66 8,999 จอง
จอง
08-09 ก.ค. 66 8,999 จอง
จอง
15-16 ก.ค. 66 9,999 จอง
จอง
22-23 ก.ค. 66 9,999 จอง
จอง
22-23 ก.ค. 66 9,999 จอง
จอง
29-30 ก.ค. 66 10,999 จอง
จอง
05-06 ส.ค. 66 10,999 จอง
จอง
12-13 ส.ค. 66 8,999 จอง
จอง
13-14 ส.ค. 66 10,999 จอง
จอง
19-20 ส.ค. 66 9,999 จอง
จอง
26-27 ส.ค. 66 9,999 จอง
จอง
02-03 ก.ย. 66 9,999 จอง
จอง
09-10 ก.ย. 66 8,999 จอง
จอง
16-17 ก.ย. 66 8,999 จอง
จอง
23-24 ก.ย. 66 8,999 จอง
จอง
30-01 ต.ค. 66 9,999 จอง
จอง
07-08 ต.ค. 66 10,999 จอง
จอง
13-14 ต.ค. 66 10,999 จอง
จอง
14-15 ต.ค. 66 10,999 จอง
จอง
21-22 ต.ค. 66 10,999 จอง
จอง
22-23 ต.ค. 66 11,999 จอง
จอง
28-29 ต.ค. 66 10,999 จอง
จองสอบถาม