มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ BT-MMR16_8M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์ไจ๊กะส่าน 
  • พระนั่งหงาทัตจี 
  • เจดีย์เอ่งต่อหย่า 
  • เจดีย์โบตาทาวน์ 
  • เทพทันใจ 
  • เทพกระซิบ 
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • พระราชวังบุเรงนอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ย่างกุ้ง • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
2 เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-05 มิ.ย.66 8,999 จอง
จอง
10-11 มิ.ย.66 9,999 จอง
จอง
17-18 มิ.ย.66 9,999 จอง
จอง
24-25 มิ.ย.66 8,999 จอง
จอง
01-02 ก.ค.66 9,999 จอง
จอง
08-09 ก.ค.66 8,999 จอง
จอง
15-16 ก.ค.66 9,999 จอง
จอง
22-23 ก.ค.66 8,999 จอง
จอง
29-30 ก.ค.66 9,999 จอง
จอง
01-02 ส.ค.66 10,999 จอง
จอง
05-06 ส.ค.66 9,999 จอง
จอง
12-13 ส.ค.66 10,999 จอง
จอง
13-14 ส.ค.66 10,999 จอง
จอง
26-27 ส.ค.66 8,999 จอง
จอง
02-03 ก.ย.66 9,999 จอง
จอง
30 ก.ย.-01 ต.ค.66 9,999 จอง
จอง
07-08 ต.ค.66 9,999 จอง
จอง
13-14 ต.ค.66 9,999 จอง
จอง