fbpx

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ BT-MMR58_8M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
  • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
  • วิหารกุบยางจี 
  • เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก
  • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี
  • สะพานไม้อูเบ็ง 
  • วัดมหากันดายงค์          


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ARTHAWKA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
3 พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน นำท่านเข้าสู่ที่พัก YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
4 มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี • เมืองอมรปุระ • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-11 มี.ค.67 15,999 จอง
จอง
15-18 มี.ค.67 16,999 จอง
จอง
22-25 มี.ค.67 16,999 จอง
จอง
05-08 เม.ย.67 13,999 จอง
จอง
12-15 เม.ย.67 16,999 จอง
จอง
13-16 เม.ย.67 16,999 จอง
จอง
14-17 เม.ย.67 16,999 จอง
จอง
03-06 พ.ค.67 14,999 จอง
จอง
10-13 พ.ค.67 13,999 จอง
จอง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.67 15,999 จอง
จอง
14-17 มิ.ย.67 15,999 จอง
จอง
28 มิ.ย.-01 ก.ค.67 14,999 จอง
จอง
19-22 ก.ค.67 15,999 จอง
จอง
20-23 ก.ค.67 15,999 จอง
จอง
26-29 ก.ค.67 15,999 จอง
จอง
09-12 ส.ค.67 15,999 จอง
จอง
10-13 ส.ค.67 16,999 จอง
จอง
23-26 ส.ค.67 15,999 จอง
จอง
13-16 ก.ย.67 13,999 จอง
จอง
27-30 ก.ย.67 14,999 จอง
จอง
11-14 ต.ค.67 15,999 จอง
จอง
12-15 ต.ค.67 15,999 จอง
จองสอบถาม