fbpx

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-MMR58_8M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
  • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
  • วิหารกุบยางจี 
  • เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก
  • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี
  • สะพานไม้อูเบ็ง 
  • วัดมหากันดายงค์          


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ARTHAWKA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
3 พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน นำท่านเข้าสู่ที่พัก YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
4 มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี • เมืองอมรปุระ • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-12 พ.ย.66 14,999 จอง
จอง
23-26 พ.ย.66 15,999 จอง
จอง
07-10 ธ.ค.66 16,999 จอง
จอง
14-17 ธ.ค.66 16,999 จอง
จอง
21-24 ธ.ค.66 17,999 จอง
จอง
12-15 ม.ค.67 17,999 จอง
จอง
26-29 ม.ค.67 16,999 จอง
จอง
08-11 ก.พ.67 16,999 จอง
จอง
22-25 ก.พ.67 17,999 จอง
จอง
08-11 มี.ค.67 15,999 จอง
จอง
15-18 มี.ค.67 16,999 จอง
จอง
22-25 มี.ค.67 16,999 จอง
จองสอบถาม