มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ BIDBT-MMR51_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วิหารกุบยางจี
  •  วัดมนุหา
  • วิหารธรรมยานจี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก ARTHAWKA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
3 พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
4 มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-06 ธ.ค. 65 15,999 3,000 จอง
จอง
10-13 ธ.ค. 65 17,999 3,000 จอง
จอง
14-17 ม.ค. 66 18,999 3,000 จอง
จอง
14-17 ม.ค. 66 16,999 3,000 จอง
จอง
21-24 ม.ค. 66 16,999 3,000 จอง
จอง
04-07 ก.พ. 66 13,999 3,000 จอง
จอง
11-14 ก.พ. 66 14,999 3,000 จอง
จอง
04-07 มี.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
11-14 มี.ค. 66 15,999 3,000 จอง
จอง
01-04 เม.ย. 66 15,999 3,000 จอง
จอง
08-11 เม.ย. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
15-18 เม.ย. 66 16,999 3,000 จอง
จอง
29-02 พ.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง