fbpx

มหัศจรรย์…ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี

ราคาเริ่มต้น ฿ 95,999
รหัสทัวร์ BT-EUR278_EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือแม่น้ำแซน
  • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
  • พระราชวังแวร์ซายส์
  • อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล
  • JUNGFRAU PANORAMA VIEW
  • เมืองเวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre)
  • หอเอนเมืองปีซ่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ
2 สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ Mercure La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง Novotel Dijon Route des Grands Crus หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • น้ำตกชเตาบ์บาค • มิลาน NH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม Novotel Roma Est หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
9 ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน • ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4 – 12 ธันวาคม 2566 99,999 จอง
จอง
26 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67 109,999 จอง
จอง
27 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67 109,999 จอง
จอง
28 ธ.ค. 66 – 05 ม.ค. 67 109,999 จอง
จอง
28 ม.ค. – 05 ก.พ. 2567 95,999 จอง
จอง
11 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 95,999 จอง
จอง
18 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 95,999 จอง
จอง
11 – 19 มีนาคม 2567 95,999 จอง
จอง
05 – 13 เมษายน 2567 109,999 จอง
จอง
11 – 19 เมษายน 2567 109,999 จอง
จอง
12 – 20 เมษายน 2567 109,999 จอง
จอง
13 – 21 เมษายน 2567 109,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2567 95,999 จอง
จองสอบถาม