มหัศจรรย์…บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-BAL59_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หาดปันดาวา 
  • เทวลัยปรัมบานัน 
  • พระราชวังสุลต่าน 
  • พระราชวังน้ำทามันสารี 
  • มรดกโลก บุโรพุทโธ    
  • ชมความงามของชายหาดจิมบารัน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • บาหลี • หาดปันดาวา • วัดอูลูวาตู เข้าสู่ที่พัก EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
2 บาหลี • ย็อกยาการ์ตา • เทวลัยปรัมบานัน • พระราชวังสุลต่าน • พระราชวังน้ำทามันสารี • มรดกโลก บุโรพุทโธ เข้าสู่ที่พัก Royal Darmo Jogja Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานย็อกยาการ์ตา
3 ย็อกยาการ์ตา • บาหลี • ชมความงามของชายหาดจิมบารัน เข้าสู่ที่พัก EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
4 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • หมู่บ้านศิลปะเซลุก • บาหลีสวิงค์ • กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ • หมู่บ้านคินตามณี • วัดเบซากีห์ เข้าสู่ที่พัก EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว มาตรฐานของบาหลี
5 ปุราทามันอายุน • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • สนามบินงูระห์ไร • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 66 29,999 จอง
จอง
21 – 25 ก.ย. 66 31,999 จอง
จอง
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 66 31,999 จอง
จอง