มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ BT-VN081_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
  • พระราชวังเว้
  • นั่งสามล้อซิโคล่
  • ล่องเรือแม่น้ำหอม
  • ล่องเรือกระด้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • บาน่าฮิลล์ LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* ของมาตรฐานเวียดนาม
2 ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
3 สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ •เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* ของมาตรฐานเวียดนาม
4 สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 24 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
06 – 09 เม.ย. 66 15,999 จอง
จอง
14 – 17 เม.ย. 66 18,999 จอง
จอง
21 – 24 เม.ย. 66 14,999 จอง
จอง
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 66 15,999 จอง
จอง
01 – 04 พ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
12 – 15 พ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
20 – 23 พ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
09 – 12 มิ.ย. 66 14,999 จอง
จอง
16 – 19 มิ.ย. 66 14,999 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 66 14,999 จอง
จอง
08 – 11 ก.ค. 66 14,999 จอง
จอง
15 – 18 ก.ค. 66 14,999 จอง
จอง
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 66 12,999 จอง
จอง
02 – 05 ส.ค. 66 13,999 จอง
จอง
19 – 22 ส.ค. 66 14,999 จอง
จอง
01 – 04 ก.ย. 66 14,999 จอง
จอง
01 – 04 ต.ค. 66 14,999 จอง
จอง
23 – 26 ต.ค. 66 14,999 จอง
จอง