fbpx

มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ BT-VN92_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ 
  • สวนสนุก The Fantasy Park
  • หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน
  • Café Son Tra Marina


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ • สะพานมือ • สวนสนุก The Fantasy Park MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 09 เม.ย. 66 15,999 จอง
จอง
20 – 23 เม.ย. 66 13,999 จอง
จอง
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
11 – 14 พ.ค. 66 11,999 จอง
จอง
25 – 28 พ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
02 – 05 มิ.ย. 66 15,999 จอง
จอง
15 – 18 มิ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 66 12,999 จอง
จอง
13 – 16 ก.ค. 66 12,999 จอง
จอง
27 – 30 ก.ค. 66 14,999 จอง
จอง
03 – 06 ส.ค. 66 13,999 จอง
จอง
11 – 14 ส.ค. 66 14,999 จอง
จอง
24 – 27 ส.ค. 66 13,999 จอง
จอง
07 – 10 ก.ย. 66 13,999 จอง
จอง
21 – 24 ก.ย. 66 13,999 จอง
จอง
05 – 08 ต.ค. 66 13,999 จอง
จอง
13 – 16 ต.ค. 66 15,999 จอง
จอง
20 – 23 ต.ค. 66 16,999 จอง
จองสอบถาม