มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 1 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,999
รหัสทัวร์ BT-IST44_TK
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังทอปกาปึ
  • จุดชมวิว Pierre loti hill 
  • สวนดอกทิวลิป
  • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
  • นั่งกระเช้าเมืองเพอร์กามัม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคีย
2 อิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • จุดชมวิว Pierre loti hill • ย่าน Balat ROYAL STAY HOTEL ระดับ 5 ดาว
3 สวนดอกทิวลิป • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • เมืองชานัคคาเล่ KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาว
4 เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองเพอร์กามัม • นั่งกระเช้าเมืองเพอร์กามัม • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight • บ้านพระแม่มารี RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว
5 เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย • เฮียราโพลิส ADEM PIRA HOTELระดับ 5 ดาว
6 เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • Belly Dance พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน MINIA CAVE HOTEL
7 เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอมือ • ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค • สนามบินอิสตันบูล
8 สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 15 เม.ย.66 56,999 จอง
จอง
08 – 15 เม.ย.66 56,999 จอง
จอง