มหัศจรรย์…ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวิส ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น ฿ 109,999
รหัสทัวร์ BT-EUR79_EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล
  • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส
  • กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ CABLE CAR สู่ ยอดเขาเฟียสต์
  • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์
  • เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
  • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ
2 ดูไบ • ซูริค • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล Hotel Astoria หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 เมืองแองเกิลเบิร์ก • นั่งกระเช้าหมุนแบบ 360 องศาสู่ยอดเขาทิสลิส • หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg Hotel Metropole หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 กรินเดลวาลด์ • กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ CABLE CAR สู่ ยอดเขาเฟียสต์ • เมืองบาเซิล• จัตุรัส Marktplatz Novotel Basel City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 ดินแดนแห่งเทพนิยาย กอลมาร์ • หมู่บ้านเทพนิยาย ริคเวียร์ • สทราซบูร์ • ย่าน Petite-France Mercure Strasbourg Centre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 เมืองแร็งส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ปารีส Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • ห้างลา ซามาริแตง Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 จัตุรัสทรอกาเดโร • ถ่ายรูปคู่กับหอไอไฟล • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จัตุรัสคองคอร์ด
9 ดูไบ • กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 15 เมษายน 66 109,999 16,500 จอง
จอง