มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-VN84_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน” (Hoi An)
  • Café Son Tra Marina
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บาน่าฮิลล์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์
3 บาน่าฮิลล์ • ดานัง • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 06 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
05 – 07 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
12 – 14 พ.ค. 66 15,999 จอง
จอง
19 – 21 พ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
26 – 28 พ.ค. 66 15,999 จอง
จอง
02 – 04 มิ.ย. 66 16,999 จอง
จอง
16 – 18 มิ.ย. 66 15,999 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 66 15,999 จอง
จอง
14 – 16 ก.ค. 66 15,999 จอง
จอง
28 – 30 ก.ค. 66 18,999 จอง
จอง
04 – 06 ส.ค. 66 15,999 จอง
จอง
11 – 13 ส.ค. 66 16,999 จอง
จอง
25 – 27 ส.ค. 66 15,999 จอง
จอง
08 – 10 ก.ย. 66 15,999 จอง
จอง
22 – 24 ก.ย. 66 15,999 จอง
จอง
06 – 08 ต.ค. 66 15,999 จอง
จอง
12 – 14 ต.ค. 66 16,999 จอง
จอง
20 – 22 ต.ค. 66 17,999 จอง
จอง
27 – 29 ต.ค. 66 15,999 จอง
จอง