มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ BT-VN87_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน
  • นั่งเรือกระด้ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน 
  • Café Son Tra Marina
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina MAGNOLIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 13 มี.ค. 66 11,999 จอง
จอง
19 - 21 มี.ค. 66 12,999 จอง
จอง
25 - 27 มี.ค. 66 13,999 จอง
จอง
31 - 02 เม.ย. 66 13,999 จอง
จอง
01 - 03 เม.ย. 66 13,999 จอง
จอง
08 - 10 เม.ย. 66 13,999 จอง
จอง
16 - 18 เม.ย. 66 13,999 จอง
จอง
21 - 23 เม.ย. 66 13,999 จอง
จอง
22 - 24 เม.ย. 66 12,999 จอง
จอง
29 - 01 พ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
06 - 08 พ.ค. 66 12,999 จอง
จอง
13 - 15 พ.ค. 66 12,999 จอง
จอง
20 - 22 พ.ค. 66 12,999 จอง
จอง
27 - 29 พ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
09 - 11 มิ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
23 - 25 มิ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
07 - 09 ก.ค. 66 12,999 จอง
จอง
21 - 23 ก.ค. 66 12,999 จอง
จอง
29 - 31 ก.ค. 66 13,999 จอง
จอง
31 - 02 ส.ค. 66 14,999 จอง
จอง
12 - 14 ส.ค. 66 14,999 จอง
จอง
18 - 20 ส.ค. 66 12,999 จอง
จอง
01 - 03 ก.ย. 66 13,999 จอง
จอง
15 - 17 ก.ย. 66 12,999 จอง
จอง
29 - 01 ต.ค. 66 12,999 จอง
จอง
07 - 09 ต.ค. 66 12,999 จอง
จอง
14 - 16 ต.ค. 66 14,999 จอง
จอง
28 - 30 ต.ค. 66 12,999 จอง
จอง