fbpx

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ BT-VN88_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
  • สะพานมือสีทอง
  • หมู่บ้านกั๊มทาน
  • นั่งเรือกระด้ง
  • Café Son Tra Marina


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* ของมาตรฐานเวียดนาม
3 Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน MAGNOLIA 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ตลาดฮาน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 10 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
11 – 14 ก.พ. 67 13,999 จอง
จอง
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
13 – 16 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
27 – 30 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
01 – 04 เม.ย. 67 11,999 จอง
จอง
03 – 06 เม.ย. 67 11,999 จอง
จอง
25 – 28 เม.ย. 67 12,999 จอง
จอง
18 – 21 พ.ค. 67 12,999 จอง
จอง
25 – 28 พ.ค. 67 12,999 จอง
จอง
06 – 09 มิ.ย. 67 12,999 จอง
จอง
22 – 25 มิ.ย. 67 12,999 จอง
จอง
04 – 07 ก.ค. 67 12,999 จอง
จอง
15 – 18 ส.ค. 67 12,999 จอง
จอง
24 – 27 ส.ค. 67 12,999 จอง
จอง
19 – 22 ก.ย. 67 12,999 จอง
จอง
17 – 20 ต.ค. 67 12,999 จอง
จองสอบถาม