fbpx

มหัศจรรย์…ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว (นั่งรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ)

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ BT-XIY04_9C
สายการบิน Spring Airlines [9C]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุสานทหารดินเผา 
  • วัดต้าฉือเอิน 
  • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
  • ชมโชว์ราชวงศ์ถัง    
  • ถ้ำผาหลงเหมิน
  • ช อุทยานหยุนไถซาน 
  • ชมโชว์กังฟู


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินซีอานเสียนหยาง • ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง พักที่ TITAN TIME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองซีอาน • สุสานทหารดินเผา • วัดต้าฉือเอิน • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ • วัดกว่างเหริน • ชมโชว์ราชวงศ์ถัง พักที่ TITAN TIME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองซีอาน • สถานนีรถไฟความเร็วสูง • เมืองลั่วหยาง • ถ้ำผาหลงเหมิน ZHONG ZHOU YI MEI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เมืองเจิ้งโจว • อุทยานหยุนไถซาน • เมืองเติงเฟิง • วัดเส้าหลิน • ชมโชว์กังฟู • ป่าเจดีย์ CHAN WU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานโรงแรมจีน)
5 เมืองลั่วหยาง • ศาลเจ้ากวนอู • สถานีรถไฟความเร็วสูง • กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน • ถนนอิสลาม TITAN TIME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานโรงแรมจีน)
6 สนามบินซีอานเสียนหยาง • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 31,999 จอง
จอง
01 – 06 ธันวาคม 2566 33,999 จอง
จอง
12 – 17 ธันวาคม 2566 32,999 จอง
จอง
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 36,999 จอง
จอง
26 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 36,999 จอง
จอง
09 – 14 มกราคม 2567 35,999 จอง
จองสอบถาม