fbpx

มหัศจรรย์…ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน (ไม่ลงร้าน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ BT-XIY08_ZH
สายการบิน Shenzhen Airlines / ZH
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานหยุนไถซาน
  • วัดเส้าหลิน 
  • โชว์กังฟู 
  • ถ้ำผาหลงเหมิน
  • สุสานทหารดินเผา 
  • กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินหยุนเฉิงจางเซียว • เมืองหยุนเฉิง พักที่ A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองเจิ้งโจว • อุทยานหยุนไถซาน พักที่ CHANWU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองลั่วหยาง • วัดเส้าหลิน • ป่าเจดีย์ • โชว์กังฟู • ถ้ำผาหลงเหมิน • ศาลเจ้ากวนอู • เมืองดบราณลั่วยี้ พักที่ XIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 สุสานทหารดินเผา • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ • ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง พักที่ TIAN TIME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน • วัดลามะกว่างเหริน • จัตุรัสหอระฆัง • ถนนอิสลาม พักที่ A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 บ้านเกิดเจ้าพ่อกวนอู • สนามบินหยุนเฉิงจางเซียว • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567 25,999 จอง
จอง
05 – 10 พฤษภาคม 2567 28,999 จอง
จอง
12 – 17 พฤษภาคม 2567 28,999 จอง
จอง
19 – 24 พฤษภาคม 2567 28,999 จอง
จอง
26 – 31 พฤษภาคม 2567 28,999 จอง
จอง
02 – 07 มิถุนายน 2567 30,999 จอง
จอง
09 – 14 มิถุนายน 2567 29,999 จอง
จอง
16 – 21 มิถุนายน 2567 29,999 จอง
จอง
23 – 28 มิถุนายน 2567 29,999 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2567 29,999 จอง
จอง
07 – 12 กรกฎาคม 2567 29,999 จอง
จอง
14 – 19 กรกฎาคม 2567 29,999 จอง
จอง
21 – 26 กรกฎาคม 2567 30,999 จอง
จอง
28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2567 30,999 จอง
จอง
04 – 09 สิงหาคม 2567 29,999 จอง
จอง
11 – 16 สิงหาคม 2567 30,999 จอง
จอง
18 – 23 สิงหาคม 2567 29,999 จอง
จอง
25 – 30 สิงหาคม 2567 29,999 จอง
จอง
01 – 06 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
08 – 13 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
15 – 20 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
22 – 27 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
29 กันยายน – 04 ตุลาคม 2567 29,999 จอง
จอง
06 – 11 ตุลาคม 2567 29,999 จอง
จอง
13 – 18 ตุลาคม 2567 30,999 จอง
จอง
20 – 25 ตุลาคม 2567 30,999 จอง
จอง
27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2567 29,999 จอง
จองสอบถาม