fbpx

มหัศจรรย์ ซีอาน ลั่วหยาง V.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ BT-XIY03_9C
สายการบิน Spring Airlines [9C]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • รถไฟความเร็วสูงเมืองลั่วหยา
  • ถนนคนเดินหลี่จิ่นเหมิน
  • ถ้ำผาหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) 
  • สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) 
  • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินซีอานเสียนหยาง พักที่โรงแรม JIN YUAN FU RUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองซีอาน • รถไฟความเร็วสูง • เมืองลั่วหยาง • เมืองเจิ้งโจว • วัดเส้าหลิน • ชมการแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน • อุทยานป่าเจดีย์ • เมืองลั่วหยาง • ถนนคนเดินหลี่จิ่นเหมิน พักที่โรงแรม WU DUO LI CHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองลั่วหยาง • ถ้ำผาหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) • พิพิธภัณฑ์ลั่วหยาง • เมืองหลิงเป่า พักที่โรงแรม BAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เมืองหลิงเป่า • เมืองซีอาน • สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์) • ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง พักที่โรงแรม JIN YUAN FU RUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 สนามบินซีอานเสียนหยาง • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-06 กันยายน 2566 28,999 จอง
จอง
06-10 กันยายน 2566 29,999 จอง
จอง
13-17 กันยายน 2566 29,999 จอง
จอง
10-14 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
14-18 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จอง
18-22 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จอง
19-23 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
22-26 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จองสอบถาม