มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ BT-VN412_VU
สายการบิน Viettravel Airlines
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
  • Moana Sapa
  • ตลาดซาปา
  • สะพานแก้วมังกรเมฆ
  • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • ลาวไก DUC HUY HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ลาวไกเวียดนาม
2 ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 สะพานแก้วมังกรเมฆ • ลาวไก • ชายแดนลาวไก • ร้านเยื่อไผ่ • ฮานอย MOONVIEW HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง็อกเซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย MOONVIEW HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
5 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง็อกเซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 20 ก.พ. 66 16,999 4,000 จอง
จอง
23 – 27 ก.พ. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
02 – 06 มี.ค. 66 18,999 4,000 จอง
จอง
09 – 13 มี.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
16 – 20 มี.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
01 – 05 มิ.ย. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 66 16,999 4,000 จอง
จอง
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
10 – 14 ส.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
13 – 17 ก.ย. 66 16,999 4,000 จอง
จอง
11 – 15 ต.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง
18 – 22 ต.ค. 66 17,999 4,000 จอง
จอง