fbpx

มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-HAN47_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทะเลสาบซาปา
  • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต  
  • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
  • Moana Sapa
  • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต SAPA CHARM 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต SAPA CHARM 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ วันหง๊อกซิน • ถนน 36 สาย NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม
4 นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ฮานอย • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-08 ม.ค. 67 17,999 จอง
จอง
06-09 ม.ค. 67 17,999 จอง
จอง
13-16 ม.ค. 67 17,999 จอง
จอง
03-06 ก.พ. 67 16,999 จอง
จอง
17-20 ก.พ. 67 17,999 จอง
จอง
02-05 มี.ค. 67 15,999 จอง
จอง
09-12 มี.ค. 67 15,999 จอง
จอง
16-19 มี.ค. 67 15,999 จอง
จอง
23-26 มี.ค. 67 15,999 จอง
จอง
09-12 พ.ค. 67 16,999 จอง
จอง
13-16 มิ.ย. 67 16,999 จอง
จอง
27-30 มิ.ย. 67 16,999 จอง
จอง
11-14 ก.ค. 67 16,999 จอง
จอง
22-25 ส.ค. 67 17,999 จอง
จอง
05-08 ก.ย. 67 15,999 จอง
จอง
19-22 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
19-22 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
17-20 ต.ค. 67 19,999 จอง
จองสอบถาม