fbpx

มหัศจรรย์…ซัวเถา แต้จิ๋ว

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-SWA01_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  • ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน
  • เมืองโบราณแต้จิ๋ว 
  • ถนนโบราณแต้จิ๋ว 
  • ผ่านชมสะพานวัวคู่ 
  • ศาลเจ้าไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) 
  • วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินนานาชาติจี้หยางเฉาซาน เมืองซัวเถา • สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน • ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน พักที่ซัวเถา GOLDEN GULF OR DIHAO HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองโบราณแต้จิ๋ว • วัดไคหงวน • ถนนโบราณแต้จิ๋ว • ผ่านชมสะพานวัวคู่ • ศาลเจ้าไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) • วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว) พักที่ซัวเถา GOLDEN GULF OR DIHAO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เฮี่ยงบู๋ซั่ว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) •สุสานเทพเจ้าไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ่ง) พักที่ซัวเถา GOLDEN GULF OR DIHAO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สนามบินนานาชาติจี้หยางเฉาซาน เมืองซัวเถา • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 พฤศจิกายน 2566 20,999 จอง
จอง
16-19 พฤศจิกายน 2566 21,999 จอง
จอง
02-05 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
08-11 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
21-24 ธันวาคม 2566 22,999 จอง
จอง
11-14 มกราคม 2567 22,999 จอง
จอง
25-28 มกราคม 2567 22,999 จอง
จอง
23-26 กุมภาพันธ์ 2567 23,999 จอง
จอง
07-10 มีนาคม 2567 22,999 จอง
จอง
21-24 มีนาคม 2567 22,999 จอง
จองสอบถาม