มหัศจรรย์…ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 4 อุทยาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-CSX01_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ภูเขาเจ็ดดาว Qixingshan  
  • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว     
  •  เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) 
  • ถ้ำประตูสวรรค์
  • แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ยเดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 
  • นั่งกระเช้าภูเขาเทียนจื่อซาน
  • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์                                                                                                                           


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา พักที่ Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
2 เมืองฉางซา • ภูเขาเจ็ดดาว Qixingshan (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • จางเจียเจี้ย พักที่ Wulingyuan Hotel หรือระดับเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
3 ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ พักที่จางเจียเจี้ย Wulingyuan Hotel หรือระดับเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
4 แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ยเดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก • ร้านหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • นั่งกระเช้าภูเขาเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า พักที่จางเจียเจี้ย Wulingyuan Hotel 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐาน
5 จางเจียเจี้ย • ร้านชา • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ร้านผ้าไหม • ฉางซา • ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 มิถุนายน 2566 21,999 จอง
จอง
21-25 มิถุนายน 2566 18,999 จอง
จอง
05-09 กรกฎาคม 2566 19,999 จอง
จอง
28-01 สิงหาคม 2566 23,999 จอง
จอง
30-03 กันยายน 2566 19,999 จอง
จอง
13-17 กันยายน 2566 19,999 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2566 23,999 จอง
จอง