fbpx

มหัศจรรย์…ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-CSX03_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  เมืองโบราณเฟิงหวง
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 
  • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ               
  •   เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) 
  • ทางเดินกระจก 
  • ถ้ำประตูสวรรค์
  • อุทยานจางเจียเจี้ย •
  • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา พักที่ CHANGSHA FULANTER LE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
2 เมืองฉางซา • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ พักที่ YULONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 เมืองเฟิ่งหวง • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
4 ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • โรงงานหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5 เมืองจางเจียเจี้ย • ร้านสินค้าพื้นเมือง • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-23 ตุลาคม 2566 20,999 จอง
จอง
22-26 พฤศจิกายน 2566 18,999 จอง
จอง
07-11 ธันวาคม 2566 19,999 จอง
จอง
28-01 มกราคม 2567 23,999 จอง
จอง
17-21 มกราคม 2567 19,999 จอง
จอง
13-17 มีนาคม 2567 19,999 จอง
จองสอบถาม