มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง อู่หลง

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-CKG01_WE
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
  • เมืองโบราณหยางเจียว
  • อุทยานเขานางฟ้า
  • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉงชิ่ง • อำเภออู่หลง
2 เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) • ระเบียงกระจก • อุทยานเขานางฟ้า XIE JIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
3 เมืองอู่หลง • ภูเขาไป่มา • Wulong Flying Kiss • เมืองโบราณหยางเจียว • ฉงชิ่ง • ศาลาประชาคม (ด้านนอก) • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย พักที่ฉงชิ่ง TIAN YOU HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
4 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว • หงหยาต้ง • ฉงชิ่ง • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-16 เมษายน 2566 27,999 จอง
จอง
27-30 เมษายน 2566 20,999 จอง
จอง
04-07 พฤษภาคม 2566 24,999 จอง
จอง
11-14 พฤษภาคม 2566 22,999 จอง
จอง
18-21 พฤษภาคม 2566 22,999 จอง
จอง
25-28 พฤษภาคม 2566 22,999 จอง
จอง
02-05 มิถุนายน 2566 24,999 จอง
จอง
08-11 มิถุนายน 2566 22,999 จอง
จอง
15-18 มิถุนายน 2566 22,999 จอง
จอง
22-25 มิถุนายน 2566 22,999 จอง
จอง