มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-CKG03_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อู่หลิงซาน •
  • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า)
  • อุทยานเขานางฟ้า
  • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 
  • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) 
  • ระเบียงแก้ว 
  • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์ พักที่ ZHIREN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
2 อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า พักที่ XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
3 เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • เมืองอู่หลง • เมืองฉงชิ่ง • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
4 ฉงชิ่ง • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) • เมืองโบราณฉือสือโข่ว พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
5 ฉงชิ่ง • ถนนริมผา • หงหย้าต้ง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 มิถุนายน 2566 21,999 จอง
จอง
21-25 มิถุนายน 2566 20,999 จอง
จอง
05-09 กรกฎาคม 2566 21,999 จอง
จอง
28-01 สิงหาคม 2566 24,999 จอง
จอง
30-03 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
13-17 กันยายน 2566 22,999 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
19-23 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง