มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-CKG02_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านโบราณฉือชือโข่ว
  • • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) 
  • อุทยานเขานางฟ้า
  • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า
  • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) 
  • ระเบียงแก้ว  รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) พักที่ VIENNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
2 เมือต้าจู๋ • เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว พักที่ XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
3 เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • เมืองฉงชิ่ง • รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก • ศาลาประชาคม (ด้านนอก) • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย พักที่ TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ตามมาตรฐานประเทศจีน)
4 สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 มิถุนายน 2566 22,999 จอง
จอง
15-18 มิถุนายน 2566 18,999 จอง
จอง
27-30 กรกฎาคม 2566 24,999 จอง
จอง
11-14 สิงหาคม 2566 24,999 จอง
จอง
24-27 สิงหาคม 2566 22,999 จอง
จอง
07-10 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
21-24 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
20-23 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง