มหัศจรรย์…จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-TFU01_8L
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • เมืองโบราณซงพาน   
  • ทะเลสาบเต๋อซี 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉินตูเทียนฟู่ • เมืองตูเจียงเยี่ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นแพนด้ายักษ์ พักที่ตูเจียงเยี่ยน GRACE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
2 เมืองตูเจียงเยี่ยน • อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น-รถแบตตารี่) • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว พักที่จิ่วไจ้โกว JING DU HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
3 เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) • โชว์วัฒนธรรมทิเบต พักที่จิ่วไจ้โกว JING DU HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
4 จิ่วไจ้โกว • ร้าหยก • เมืองโบราณซงพาน • ทะเลสาบเต๋อซี • ร้านชา • เมืองตูเจียงเยี่ยน พักที่ตูเจียงเยี่ยน GRACE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
5 เมืองตูเจียงเยี่ยน • เฉินตู • ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ • ถนนควนไจ่เซี่ยงจื้อ (ซอยกว้างซอยแคบ) • ถนนโบราณจินหลี่ • ร้านหมอนยางพรา • ถนนไท่กู่ลี่หลิน • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก พักที่เฉินตู YA SHI HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
6 สนามบินเทียนฝู เมืองเฉินตู • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-06 มิถุนายน 2566 22,999 จอง
จอง
09-14 มิถุนายน 2566 18,999 จอง
จอง
15-20 มิถุนายน 2566 20,999 จอง
จอง
23-28 มิถุนายน 2566 20,999 จอง
จอง
29-04 กรกฎาคม 2566 20,999 จอง
จอง