fbpx

มหัศจรรย์…จางเจี่ยเจี้ย ฟูหรงเจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-DYG03_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ตึกมหัศจรรย์ 72
  • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น 
  • เขาเทียนเหมินซาน
  • ถ้ำประตูสวรรค์ 
  • ลำธารแส้ม้าทอง
  • อุทยานจางเจียเจี้ย 
  • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน 
  • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 
  • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจี่ยเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย • ตึกมหัศจรรย์ 72 พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
2 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • ป่าหินแดง • เมืองจางเจียเจี้ย พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
3 เขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ • ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • เขตอุทยานอูหลิงหยวน พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ลำธารแส้ม้าทอง • สวนจอมพลเฮ่อหลง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า • ร้านผ้าไหม • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 โรงงานหยก • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 09 กันยายน 2566 19,999 จอง
จอง
18 – 22 กันยายน 2566 20,999 จอง
จอง
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 20,999 จอง
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2566 21,999 จอง
จอง
23 – 27 ตุลาคม 2566 21,999 จอง
จอง
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 20,999 จอง
จอง
13 – 17 พฤศจิกายน 2566 20,999 จอง
จอง
11 – 15 ธันวาคม 2566 20,999 จอง
จอง
25 – 29 ธันวาคม 2566 20,999 จอง
จองสอบถาม