fbpx

มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง (บินตรง-ฟรีวีซ่า)

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ BT-DYG01_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตึกมหัศจรรย์ 72
  • เมืองโบราณเฟิงหวง 
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 
  • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ      
  • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) 
  • ทางเดินกระจก 
  • ถ้ำประตูสวรรค์            
  • ลำธารแส้ม้าทอง •
  • อุทยานจางเจียเจี้ย •
  • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน                             


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินต้าหย่ง เมืองจางเจียเจี้ย • ตึกมหัศจรรย์ 72 พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ พักที่ FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองเฟิ่งหวง • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองจางเจียเจี้ย • ถ้ำมังกรเหลือง • โรงงานหยก • ร้านผ้าไหม พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินต้าหย่ง จางเจียเจี้ย • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-09 ตุลาคม 2566 21,999 จอง
จอง
18-23 ตุลาคม 2566 23,999 จอง
จอง
10-15 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จองสอบถาม