fbpx

มหัศจรรย์..จางเจียเจี้ย 4 เที่ยวครบ 4 อุทยาน เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-CSX04_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า)
  • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว 
  • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
  • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย 
  • เขาเทียนเหมินซาน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา พักที่ Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
2 เมืองฉางซา • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า พักที่ JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
3 แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ พักที่ JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
4 ร้านหยก • ศูนย์วัฒนธรรมชา • ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น พักที่ RAMADA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
5 เมืองจางเจียเจี้ย • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ร้านผ้าไหม • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-12 พฤศจิกายน 2566 19,999 จอง
จอง
01-05 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
20-24 ธันวาคม 2566 21,999 จอง
จอง
29-02 มกราคม 2567 25,999 จอง
จอง
22-26 กุมภาพันธ์ 2567 23,999 จอง
จอง
27-31 มีนาคม 2567 22,999 จอง
จองสอบถาม