fbpx

มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ BT-CSX11_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เยือนหมู่บ้านโบราณริมน้ำตก
  • ขึ้นกระเช้าสู่ภูผาประตูสวรรค์
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา Vienna Hotel
2 เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง GUOBIN HOTEL
3 เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น WULINGYUAN HOTEL
4 ร้านบัวหิมะ • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์ • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น WULINGYUAN HOTEL
5 เมืองจางเจียเจี้ย • ร้านหยก • ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง • ร้านยางพารา • ฉางซา • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-06 มิถุนายน 2567 15,999 จอง
จอง
05-09 มิถุนายน 2567 15,999 จอง
จอง
07-11 มิถุนายน 2567 15,999 จอง
จอง
09-13 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
12-16 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
14-18 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
16-20 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
19-23 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
21-25 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
23-27 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
26-30 มิถุนายน 2567 17,999 จอง
จอง
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
03-07 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
05-09 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
07-11 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
10-14 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
12-16 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
14-18 กรกฎาคม 2567 17,999 จอง
จอง
17-21 กรกฎาคม 2567 18,999 จอง
จอง
19-23 กรกฎาคม 2567 18,999 จอง
จอง
21-25 กรกฎาคม 2567 18,999 จอง
จอง
24-28 กรกฎาคม 2567 18,999 จอง
จอง
26-30 กรกฎาคม 2567 18,999 จอง
จอง
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2567 18,999 จอง
จอง
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
02-06 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
04-08 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
07-11 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
09-13 สิงหาคม 2567 18,999 จอง
จอง
11-15 สิงหาคม 2567 18,999 จอง
จอง
14-18 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
16-20 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
18-22 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
21-25 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
23-27 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
25-29 สิงหาคม 2567 17,999 จอง
จอง
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
01-05 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
04-08 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
06-10 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
08-12 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
11-15 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
13-17 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
15-19 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
18-22 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
20-24 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
22-26 กันยายน 2567 17,999 จอง
จอง
25-29 กันยายน 2567 17,999 จอง
จองสอบถาม