fbpx

มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-DYG04_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
  • เมืองโบราณเฟิงหวง 
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 
  • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ
  •  ตึกมหัศจรรนย์ 72 ชั้น 
  • เขาเทียนเหมินซาน   
  • ทางเดินกระจก 
  • ถ้ำประตูสวรรค์                                     


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจี่ยเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น พักที่ CHAXI TAI HOLIDAY HOTEL
2 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ พักที่ FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ตึกมหัศจรรนย์ 72 ชั้น • เขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ • เขตอุทยานอูหลิงหยวน พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 สวนจอมพลเฮ่อหลง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 อุทยานเทียนจื่อซาน • ลำธารแส้ม้าทอง • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 20 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
23 – 27 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
30-03 พฤศจิกายน 2566 24,999 จอง
จอง
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จอง
13 – 17 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จอง
27 – 01 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
11 – 15 ธันวาคม 2566 24,999 จอง
จอง
25 – 29 ธันวาคม 2566 24,999 จอง
จองสอบถาม