fbpx

มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว)

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ BT-DYG02_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ตึกมหัศจรรย์ 72
  •  เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
  • เมืองโบราณเฟิงหวง 
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 
  • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ         
  • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) 
  • ทางเดินกระจก 
  • ถ้ำประตูสวรรค์                  
  • อุทยานเทียนจื่อซาน          


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินต้าหย่ง เมืองจางเจียเจี้ย • ตึกมหัศจรรย์ 72 พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ พักที่ ZUI XIANG XI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองเฟิ่งหวง • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า พักที่ ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานเทียนจื่อซาน • ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) • ถ้ำมังกรเหลือง พักที่ ZHANGJIAJIE PULLMAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินต้าหย่ง จางเจียเจี้ย • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-18 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จอง
27-01 พฤศจิกายน 2566 27,999 จอง
จอง
01-06 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
15-20 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จองสอบถาม