fbpx

มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ BT-CSX09_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟความเร็วสูง 
  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง 
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
  • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น 
  • ภูเขาเทียนเหมินซาน 
  • ทางเดินกระจกริมผา 
  • ถ้ำประตูสวรรค์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา พักที่ Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง พักที่ GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์ พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า พักที่ WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองจางเจียเจี้ย • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • ฉางซา • ร้านขนม BUSY FOR YOU • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 พฤษภาคม 2567 22,999 จอง
จอง
08-12 พฤษภาคม 2567 22,999 จอง
จอง
15-19 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จอง
22-26 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2567 26,999 จอง
จอง
02-06 มิถุนายน 2567 26,999 จอง
จอง
05-09 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
07-11 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
09-13 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
12-16 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
14-18 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
16-20 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
19-23 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
21-25 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
23-27 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
26-30 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
03-07 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
05-09 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
07-11 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
10-14 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
12-16 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
14-18 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
17-21 กรกฎาคม 2567 26,999 จอง
จอง
19-23 กรกฎาคม 2567 26,999 จอง
จอง
21-25 กรกฎาคม 2567 26,999 จอง
จอง
24-28 กรกฎาคม 2567 26,999 จอง
จอง
26-30 กรกฎาคม 2567 26,999 จอง
จอง
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2567 26,999 จอง
จอง
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
02-06 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
04-08 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
07-11 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
09-13 สิงหาคม 2567 25,999 จอง
จอง
11-15 สิงหาคม 2567 25,999 จอง
จอง
14-18 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
16-20 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
18-22 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
21-25 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
23-27 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
25-29 สิงหาคม 2567 24,999 จอง
จอง
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
01-05 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
04-08 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
06-10 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
08-12 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
11-15 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
13-17 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
15-19 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
18-22 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
20-24 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
22-26 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
25-29 กันยายน 2567 25,999 จอง
จองสอบถาม