มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ BT-CSX02_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย 
  • สะพานแก้ว 
  • ถนนคนเดินซีปู้เจีย                                                           
  • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
  • ถ้ำประตูสวรรค์                                                                


มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)
2 เมืองฉางซา • จางเจียเจี้ย • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ถนนคนเดินซีปู้เจีย Jinjiang Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)
3 ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ศูนย์วัฒนธรรมชา • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์ Jinjiang Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (โรงแรมมาตรฐานจีน)
4 โรงงานหยก • เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 มิถุนายน 2566 15,999 จอง
จอง
29-02 กรกฎาคม 2566 13,999 จอง
จอง
27-30 กรกฎาคม 2566 17,999 จอง
จอง
11-14 สิงหาคม 2566 17,999 จอง
จอง
24-27 สิงหาคม 2566 16,999 จอง
จอง
21-24 กันยายน 2566 16,999 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2566 17,999 จอง
จอง
20-23 ตุลาคม 2566 17,999 จอง
จอง