มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ BT-KMG03_KY
สายการบิน Kunming Airlines / KY
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณต้าหลี่
  • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
  • เมืองโบราณลี่เจียง
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง YUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)
2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน GRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)
3 วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)
4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ พักที่ FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)
5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) •วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)
6 • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบิน สุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27-02 พฤษภาคม 2566 31,999 จอง
จอง
04-09 พฤษภาคม 2566 31,999 จอง
จอง
11-16 พฤษภาคม 2566 26,999 จอง
จอง
18-23 พฤษภาคม 2566 26,999 จอง
จอง
25-30 พฤษภาคม 2566 25,999 จอง
จอง
01-06 มิถุนายน 2566 27,999 จอง
จอง
08-13 มิถุนายน 2566 25,999 จอง
จอง
15-20 มิถุนายน 2566 25,999 จอง
จอง
22-27 มิถุนายน 2566 25,999 จอง
จอง
29-04 กรกฎาคม 2566 25,999 จอง
จอง