fbpx

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ BT-KMG15_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณต้าหลี่
  • วัดลามะซงจ้านหลิน
  • ช่องแคบเสือกระโจน
  • เมืองโบราณลี่เจียง
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
  • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง
  • ทะลสาบไป๋สุยเหอ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่ พักที่ DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน พักที่ SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • เมืองโบราณซูเหอ พักที่ FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • สวนน้ำตกคุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 22 มกราคม 2567 22,999 จอง
จอง
18 – 23 มกราคม 2567 22,999 จอง
จอง
24 – 29 มกราคม 2567 23,999 จอง
จอง
25 – 30 มกราคม 2567 23,999 จอง
จอง
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 25,999 จอง
จอง
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 25,999 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 04 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ – 05 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
06 – 11 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
07 – 12 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
13 – 18 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
14 – 19 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
20 – 25 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
21 – 26 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
27 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 24,999 จอง
จอง
03 – 08 เมษายน 2567 25,999 จอง
จอง
10 – 15 เมษายน 2567 27,999 จอง
จอง
11 – 16 เมษายน 2567 27,999 จอง
จอง
17 – 22 เมษายน 2567 22,999 จอง
จอง
24 – 29 เมษายน 2567 24,999 จอง
จองสอบถาม