fbpx

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-KMG19_8L
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานมังกรหยก 
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
  • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
  • อุทยานน้ำหยก
  • ทะลสาบไป๋สุยเหอ
  • วัดลามะซงจ้านหลิน 
  • ช่องแคบเสือกระโจน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง พักที่ FLYING WAN JING HOTEL
2 เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ พักที่ REGENT DALI ZHUANG YUAN HOTEL
3 เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน GRACE SHU JIN MU YUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง PIN HUA YUE JIA LONG WAY HOTEL
6 ร้านหยก • ร้านยา • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 11 พฤษภาคม 2567 25,999 จอง
จอง
08 – 13 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
10 – 15 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
13 – 18 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
27 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
03 – 08 มิถุนายน 2567 25,999 จอง
จอง
05 – 10 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
10 – 15 มิถุนายน 2567 23,888 จอง
จอง
12 – 17 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
17 – 22 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
19 – 24 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
24 – 29 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
02 – 07 กันยายน 2567 23,999 จอง
จอง
04 – 09 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
06 – 11 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
09 – 14 กันยายน 2567 23,999 จอง
จอง
11 – 13 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
16 – 21 กันยายน 2567 23,999 จอง
จอง
18 – 23 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
20 – 25 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
23 – 28 กันยายน 2567 23,999 จอง
จอง
25 – 30 กันยายน 2567 24,999 จอง
จอง
07 – 12 ตุลาคม 2567 26,999 จอง
จองสอบถาม