fbpx

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-KMG14_KY
สายการบิน Kunming Airlines / KY
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เขาซีซาน 
 • สวนน้ำตกคุนหมิง 
 • เมืองโบราณต้าหลี่ 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
 • วัดลามะซงจ้านหลิน 
 • ช่องแคบเสือกระโจน 
 • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) 
 • เมืองโบราณลี่เจียง
 • อุทยานมังกรหยก 
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
 • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง พักที่ FLYING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
2 เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ พักที่ REGENT DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง พักที่ GRACE SHU JIN MU YUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
4 วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง พักที่ JIN HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 07 มกราคม 2567 23,999 จอง
จอง
04 – 08 มกราคม 2567 23,999 จอง
จอง
06 – 09 มกราคม 2567 24,999 จอง
จอง
09 – 14 มกราคม 2567 24,999 จอง
จอง
10 – 15 มกราคม 2567 24,999 จอง
จอง
13 – 18 มกราคม 2567 26,999 จอง
จอง
17 – 22 มกราคม 2567 26,999 จอง
จอง
18 – 23 มกราคม 2567 26,999 จอง
จอง
20 – 25 มกราคม 2567 26,999 จอง
จอง
24 – 29 มกราคม 2567 26,999 จอง
จอง
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 26,999 จอง
จอง
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 26,999 จอง
จอง
22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 27,999 จอง
จอง
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 27,999 จอง
จอง
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 27,999 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
01 – 06 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
04 – 09 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
06 – 11 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
08 – 13 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
11 – 16 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
12 – 17 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
13 – 18 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
15 – 20 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
18 – 23 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
20 – 25 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
22 – 27 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
25 – 30 มีนาคม 2567 26,999 จอง
จอง
27 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
03 – 08 เมษายน 2567 27,999 จอง
จอง
05 – 10 เมษายน 2567 27,999 จอง
จอง
08 – 13 เมษายน 2567 27,999 จอง
จอง
09 – 14 เมษายน 2567 29,999 จอง
จอง
10 – 15 เมษายน 2567 30,999 จอง
จอง
12 – 17 เมษายน 2567 30,999 จอง
จอง
13 – 18 เมษายน 2567 30,999 จอง
จอง
15 – 20 เมษายน 2567 29,999 จอง
จอง
17 – 22 เมษายน 2567 24,999 จอง
จอง
19 – 24 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
21 – 26 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
22 – 27 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
24 – 29 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
08-13 พฤษภาคม 2567 26,999 จอง
จอง
10-15 พฤษภาคม 2567 26,999 จอง
จอง
13-18 พฤษภาคม 2567 26,999 จอง
จอง
15-20 พฤษภาคม 2567 26,999 จอง
จอง
17-22 พฤษภาคม 2567 27,999 จอง
จอง
21-26 พฤษภาคม 2567 27,999 จอง
จอง
22-27 พฤษภาคม 2567 27,999 จอง
จอง
24-29 พฤษภาคม 2567 26,999 จอง
จอง
26-31 พฤษภาคม 2567 26,999 จอง
จอง
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 26,999 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 27,999 จอง
จอง
31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567 27,999 จอง
จอง
03-08 มิถุนายน 2567 27,999 จอง
จองสอบถาม