fbpx

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ BT-KMG21_KY
สายการบิน Kunming Airlines / KY
ระยะเวลา กรกฏาคม 67 - มกราคม 68
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวชมแชงกรีล่า
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ชมโชว์จางอี๋โหม่ว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง FLYING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ REGENT DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน SHU JIN MU YUN / YUE GUANG GUO JI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง FENG HUANG YANG SHENG / HAIYINGTING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง JIN JIANG / PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 10 กรกฎาคม 2567 26,999 จอง
จอง
12 – 17 กรกฎาคม 2567 30,999 จอง
จอง
19 – 24 กรกฎาคม 2567 31,999 จอง
จอง
26 – 31 กรกฎาคม 2567 31,999 จอง
จอง
07 – 12 สิงหาคม 2567 31,999 จอง
จอง
09 – 14 สิงหาคม 2567 31,999 จอง
จอง
04 – 09 กันยายน 2567 26,999 จอง
จอง
06 – 11 กันยายน 2567 26,999 จอง
จอง
10 – 15 กันยายน 2567 26,999 จอง
จอง
12 – 17 กันยายน 2567 26,999 จอง
จอง
14 – 19 กันยายน 2567 26,999 จอง
จอง
16 – 21 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
18 – 23 กันยายน 2567 26,999 จอง
จอง
20 – 25 กันยายน 2567 26,999 จอง
จอง
22 – 27 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
09 – 14 ตุลาคม 2567 28,999 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2567 28,999 จอง
จอง
14 – 19 ตุลาคม 2567 27,999 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2567 27,999 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2567 28,999 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2567 28,999 จอง
จอง
25 – 30 ตุลาคม 2567 27,999 จอง
จอง
27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2567 26,999 จอง
จอง
29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
01 – 06 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
03 – 08 พฤศจิกายน 2567 26,999 จอง
จอง
07 – 12 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
11 – 16 พฤศจิกายน 2567 26,999 จอง
จอง
13 – 18 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
15 – 20 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
17 – 22 พฤศจิกายน 2567 26,999 จอง
จอง
19 – 24 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
21 – 26 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
23 – 28 พฤศจิกายน 2567 27,999 จอง
จอง
25 – 30 พฤศจิกายน 2567 26,999 จอง
จอง
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
01 – 06 ธันวาคม 2567 27,999 จอง
จอง
03 – 08 ธันวาคม 2567 28,999 จอง
จอง
05 – 10 ธันวาคม 2567 28,999 จอง
จอง
07 – 12 ธันวาคม 2567 28,999 จอง
จอง
09 – 14 ธันวาคม 2567 27,999 จอง
จอง
11 – 16 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
13 – 18 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
15 – 20 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
17 – 22 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
19 – 24 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
21 – 26 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
23 – 28 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
25 – 30 ธันวาคม 2567 26,999 จอง
จอง
27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2568 32,999 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2568 32,999 จอง
จอง
31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2568 32,999 จอง
จอง
09 – 14 มกราคม 2568 26,999 จอง
จองสอบถาม