fbpx

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ BT-KMG04_KY
สายการบิน Kunming Airlines / KY
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณต้าหลี่ 
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
  • วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน 
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก •
  • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
  • ทะลสาบไป๋สุยเหอ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง พักที่ YUN HUA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน พักที่ GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
3 วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ พักที่ FENG HUANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 28 สิงหาคม 2566 26,999 จอง
จอง
24 – 29 สิงหาคม 2566 26,999 จอง
จอง
30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2566 26,999 จอง
จอง
31 สิงหาคม – 05 กันยายน 2566 26,999 จอง
จอง
06 – 11 กันยายน 2566 27,999 จอง
จอง
07 – 12 กันยายน 2566 27,999 จอง
จอง
13 – 18 กันยายน 2566 27,999 จอง
จอง
14 – 19 กันยายน 2566 27,999 จอง
จอง
20 – 25 กันยายน 2566 27,999 จอง
จอง
21 – 26 กันยายน 2566 27,999 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
25 – 30 ตุลาคม 2566 28,999 จอง
จอง
26 – 31 ตุลาคม 2566 28,999 จอง
จอง
01 – 06 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
02 – 07 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
08 – 13 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
09 – 14 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
15 – 20 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
16 – 21 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
22 – 27 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
23 – 28 พฤศจิกายน 2566 28,999 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 28,999 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566 28,999 จอง
จอง
05 – 10 ธันวาคม 2566 30,999 จอง
จอง
06 – 11 ธันวาคม 2566 30,999 จอง
จอง
13 – 18 ธันวาคม 2566 28,999 จอง
จอง
14 – 19 ธันวาคม 2566 28,999 จอง
จอง
20 – 25 ธันวาคม 2566 28,999 จอง
จอง
21 – 26 ธันวาคม 2566 28,999 จอง
จอง
27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 36,999 จอง
จอง
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 36,999 จอง
จอง
09 – 14 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
10 – 15 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
12 – 17 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
17 – 22 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
18 – 23 มกราคม 2567 28,999 จอง
จองสอบถาม