fbpx

มหัศจรรย์…กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ BT-KWL03_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
  • นาขั้นบันไดหลงจี้ 
  • ล่องแม่น้ำหลี่เจียง (ครึ่งสาย) 
  • ถ้ำมังกร
  • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง 
  • เจดีย์เสี่ยวเหยา 
  • ถนนคนเดินตงซีเซียง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง พักที่ GUILIN GOLDEN CROWN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองหลงเซิ่น • นาขั้นบันไดหลงจี้ • ร้านยา • เมืองกุ้ยหลิน พักที่ GUILIN GOLDEN CROWN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 ร้านหยก • เขาเซียงกง • ล่องแม่น้ำหลี่เจียง (ครึ่งสาย) • เมืองหยางซั่ว • ถนนฝรั่งซีเจีย พักที่ YANG SHUO ELITE GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ถ้ำมังกร • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซีเซียง พักที่ GUILIN GOLDEN CROWN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เขางวงช้าง • โรงงานผ้าไหม • เมืองจำลองซ่ง • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 23 กันยายน 66 16,999 จอง
จอง
26 – 30 กันยายน 66 17,999 จอง
จอง
03 – 07 ตุลาคม 66 17,999 จอง
จอง
10 – 14 ตุลาคม 66 18,999 จอง
จอง
17 – 21 ตุลาคม 66 17,999 จอง
จอง
24 – 28 ตุลาคม 66 17,999 จอง
จอง
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 66 17,999 จอง
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 66 17,999 จอง
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน 66 17,999 จอง
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 66 17,999 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 66 17,999 จอง
จองสอบถาม