fbpx

มหัศจรรย์…กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว (เที่ยว 2 มณฑล-ไม่ลงร้าน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-KWL04_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาขั้นบันไดหลงจี้ 
  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง
  • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 
  • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (วิวกลางคืน) 
  • ระเบียงกระจก 
  • ถนนคนเดินตงซีเซียง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน • เมืองหลงเซิ่น พักที่ LONGSHENG LONGJI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
2 นาขั้นบันไดหลงจี้ • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง พักที่ FENGHUANG GUO BIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
3 เมืองเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองฟูหรง • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (วิวกลางคืน) • เมืองจี้โส่ว พักที่ JI SHOU SUNSHINE INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
4 เมืองจี๋โส่ว • เขตอุทยานอ่ายจ้าย • สะพานอ่ายจ้าย • ระเบียงกระจก • เมืองกุ้ยหลิน • ถนนคนเดินตงซีเซียง พักที่ GUILIN WATERFALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
5 เมืองหยางซั่ว • เขาหลูยี่ • ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครี่งสาย) • ถนนซีเจีย พักที่ YANGHSUO ELITE GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
6 เมืองกุ้ยหลิน • ถ้ำขลุ่ยอ้อ • เขางวงช้าง • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 23 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จอง
02 – 07 ธันวาคม 2566 25,999 จอง
จอง
16 – 21 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2567 26,999 จอง
จอง
13 – 18 มกราคม 2567 24,999 จอง
จอง
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
10 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 25,999 จอง
จอง
09 – 14 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
16 – 21 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
23 – 28 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จอง
30 มีนาคม – 04 เมษายน 2567 24,999 จอง
จอง
06 – 11 เมษายน 2567 25,999 จอง
จอง
13 – 18 เมษายน 2567 26,999 จอง
จอง
20 – 25 เมษายน 2567 24,999 จอง
จอง
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567 25,999 จอง
จองสอบถาม