fbpx

มหัศจรรย์…กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-KWL02_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •   เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
  • เขางวงช้าง
  •  ล่องแม่น้ำหยีหลง (ครึ่งสาย)
  • ถนนฝรั่งซีเจีย
  • ถ้ำมังกร 
  • • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง 
  • เจดีย์เสี่ยวเหยา 
  • ถนนคนเดินตงซี่เจียง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง พักที่ GUILIN GOLDEN CROWN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เขางวงช้าง • ร้านยา • ล่องแม่น้ำหยีหลง (ครึ่งสาย) • ถนนฝรั่งซีเจีย พักที่ YANG SHUO ELITE GARDEN HOTEL
3 เมืองหยางซัว • ถ้ำมังกร • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • เมืองกุ้ยหลิน • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซี่เจียง พักที่ GUILIN GOLDEN CROWN HOTEL
4 เมืองโบราณต้าซี • ร้านหยก • ประตูโบราณกูหนานเหมิน • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 19 กันยายน 66 14,999 จอง
จอง
23 – 26 กันยายน 66 15,999 จอง
จอง
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 66 15,999 จอง
จอง
07 – 10 ตุลาคม 66 16,999 จอง
จอง
14 – 17 ตุลาคม 66 16,999 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 66 17,999 จอง
จอง
28 – 31 ตุลาคม 66 16,999 จอง
จอง
04 – 07 พฤศจิกายน 66 16,999 จอง
จอง
11 – 14 พฤศจิกายน 66 16,999 จอง
จอง
18 – 21 พฤศจิกายน 66 16,999 จอง
จอง
25 – 28 พฤศจิกายน 66 16,999 จอง
จอง
02 – 05 ธันวาคม 66 17,999 จอง
จอง
09 – 12 ธันวาคม 66 17,999 จอง
จอง
16 – 19 ธันวาคม 66 16,999 จอง
จอง
23 – 26 ธันวาคม 66 16,999 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 02 มกราคม 67 19,999 จอง
จองสอบถาม