fbpx

มหัศจรรย์…กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง (ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-KWL08_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมโชว์ DREAM LIKE LIJANG
  • ท้าทายความเสียวบนสะพานกระจก
  • ขึ้นบอลลูนชมวิวมุมสูง 360 องศา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน GUILIN EMME HOTEL
2 เมืองกุ้ยหลิน • ถ้ำขลุ่ยอ้อ • เขางวงช้าง • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง • โชว์ DREAM LIKE LIJIANG GUILIN EMME HOTEL
3 เมืองหยางซั่ว • ล่องแม่หลีเจียงเต็มสาย • ถนนซีเจีย YANGSHOU ELITE GARDEN HOTEL
4 นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลู่ยี่ • จุดชมวิวภูเขาหลู่ยี่ฟง • นั่งบอลลูนชมวิว 360 องศา YANGSHOU ELITE GARDEN HOTEL
5 เมืองกุ้ยหลิน • สวนเจ็ดดาว • เขาอูฐ • วัดซีเซีย • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซีเซียง GUILIN EMME HOTEL
6 เมืองจำลองซ่ง • พิพิธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา • เมืองกุ้ยหลิน • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2567 21,999 จอง
จอง
13 – 18 กรกฎาคม 2567 21,999 จอง
จอง
20 – 25 กรกฎาคม 2567 22,999 จอง
จอง
27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567 22,999 จอง
จอง
03 – 08 สิงหาคม 2567 21,999 จอง
จอง
10 – 15 สิงหาคม 2567 22,999 จอง
จอง
17 – 22 สิงหาคม 2567 21,999 จอง
จอง
14 – 19 กันยายน 2567 21,999 จอง
จอง
28 กันยายน – 03 ตุลาคม 2567 21,999 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2567 22,999 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2567 22,999 จอง
จอง
26 – 31 ตุลาคม 2567 21,999 จอง
จองสอบถาม