ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ลาเวนเดอร์

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,990
รหัสทัวร์ ZETZGFUK-2305VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ
  • หมู่บ้านยูฟุอิน
  • บ่อทะเลเดือด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ THE B, FUKUOKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สวนดอกไม้คุจู - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดั้มพาร์ค - อิออน THE B, FUKUOKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ THE B, FUKUOKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 – 25 มิถุนายน 2566 24,990 5,500 จอง
จอง
23 – 27 มิถุนายน 2566 25,990 5,500 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 25,990 5,500 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 25,990 5,500 จอง
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 2566 25,990 5,500 จอง
จอง
07 – 11 กรกฎาคม 2566 25,990 5,500 จอง
จอง