fbpx

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,990
รหัสทัวร์ ZETZGRGN-24018M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • พระใหญ่หงาทัตจี
  • เจดีย์ชเวมอดอว์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL หรือ YOYOLAE HOTEL
2 พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ZEALAX HOTEL
3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต –พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 11,990 2,000 จอง
จอง
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 13,990 2,000 จอง
จอง
01 – 03 มีนาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
08 – 10 มีนาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
22 – 24 มีนาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
06 – 08 เมษายน 2567 13,990 2,000 จอง
จอง
13 – 15 เมษายน 2567 15,990 2,000 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2567 15,990 2,000 จอง
จอง
19 – 21 เมษายน 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2567 13,990 2,000 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
17 – 19 พฤษภาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2567 11,990 2,000 จอง
จอง
28 – 30 มิถุนายน 2567 11,990 2,000 จอง
จอง
20 – 22 กรกฎาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
27 – 29 กรกฎาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
10 – 12 สิงหาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567 11,990 2,000 จอง
จอง
20 – 22 กันยายน 2567 11,990 2,000 จอง
จอง
27 – 29 กันยายน 2567 11,990 2,000 จอง
จอง
04 – 06 ตุลาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
11 – 13 ตุลาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จอง
12 – 14 ตุลาคม 2567 13,990 2,000 จอง
จอง
18 – 20 ตุลาคม 2567 12,990 2,000 จอง
จองสอบถาม