พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี – พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,990
รหัสทัวร์ ZETZGRGN-23028M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  พระหงาทัตจี
  •  เทพกระซิบ
  • พระนอนยิ้มหวาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL หรือ YOYOLAE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง IBIS YANGON HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 พฤษภาคม 2566 10,990 2,000 จอง
จอง
19 – 21 พฤษภาคม 2566 10,990 2,000 จอง
จอง
03 – 05 มิถุนายน 2566 11,990 2,000 จอง
จอง
23 – 25 มิถุนายน 2566 9,990 2,000 จอง
จอง
14 – 16 กรกฎาคม 2566 9,990 2,000 จอง
จอง
28 – 30 กรกฎาคม 2566 11,990 2,000 จอง
จอง
12 – 14 สิงหาคม 2566 11,990 2,000 จอง
จอง
18 – 20 สิงหาคม 2566 10,990 2,000 จอง
จอง
01 – 03 กันยายน 2566 10,990 2,000 จอง
จอง
15 – 17 กันยายน 2566 10,990 2,000 จอง
จอง
22 – 24 กันยายน 2566 10,990 2,000 จอง
จอง
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 10,990 2,000 จอง
จอง
06 – 08 ตุลาคม 2566 11,990 2,000 จอง
จอง
13 – 15 ตุลาคม 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
20 – 22 ตุลาคม 2566 11,990 2,000 จอง
จอง
27 – 29 ตุลาคม 2566 11,990 2,000 จอง
จอง