พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,990
รหัสทัวร์ ZETZGMDL-23018M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดกุโสดอ
  • มัณฑะเลย์ฮิลล์
  • ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ - วัดชเวสันดอว์ REGENCY BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 26 กันยายน 2566 14,990 2,000 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2566 16,990 2,000 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2566 16,990 2,000 จอง
จอง