ฝรั่งเศส เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,990
รหัสทัวร์ ZETZGCDG-2302BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส เนเธฮแบนด์ เบลเยี่ยม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังแวร์ซาย
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
  • รูปปั้นแมนิเกนพีส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ ล่องเรือบาโตมูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ IBIS STYLES PARIS VELIZY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองปารีส – พระราชวังแวร์ซาย (รวมตั๋วเข้าชม) – เมืองบรัสเซลส์ GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกร็องปลัส – เมืองลักเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก – มหาวิหารน็อทร์ดาม IBIS LUXEMBOURG AIRPORT, LUXEMBOURG ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองโคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – ย่านเมืองโคโลญ – Designer Outlet Roermond เมืองอัมสเตอร์ดัม XO HOTEL BLUE TOWER, AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
6 หมู่บ้านกีธูร์น – โรงงานเพชร Royal coaster diamond – ล่องเรือหลังคากระจก – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง XO Hotel Blue Tower, Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – World of wildmills – โบสถ์ New church – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – The Old Church – ย่านคาลเวอร์สตรัส – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล
8 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 19 พฤษภาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
02 – 09 มิถุนายน 2566 71,990 10,000 จอง
จอง