fbpx

ปารีส ดอกไม้และกังหัน … ฉันรักเธอ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น ฿ 82,888
รหัสทัวร์ QQGO3FRA-TG001
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • แฟรงก์เฟิร์ต – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 • จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – หมู่บ้านกีธูร์น
 • ล่องเรือกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์
 • อัมส์เตอดัม – เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ
 • (หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม )
 • บรัสเซลส์ – บรูกก์ – ปารีส – Outlet – ปารีส
 • ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ห้างลาซามาริแตง
 • ย่านมงมาร์ต – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
2 แฟรงก์เฟิร์ต – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - จัตุรัสโรเมอร์ - โคโลญ LEONADRO HOTEL KOLN
3 โคโลญ - หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ VAN DER VALK SCHIPHOL
4 อัมส์เตอดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – (หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม ) - บรัสเซลส์ VAN DER VALK BRUSSELS
5 บรัสเซลล์ - บรูกก์ – ปารีส - Outlet MERCURE LA DE FENSE
6 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลาซามาริแตง MERCURE LA DE FENSE
7 ย่านมงมาร์ต - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ MERCURE LA DE FENSE
8 ปารีส – สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 มีนาคม – 6 เมษายน 2567 เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 85,888 14,900 จอง
จอง
7 - 15 เมษายน 2567 เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 95,888 14,900 จอง
จอง
12 - 20 เมษายน 2567 เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 95,888 14,900 จอง
จอง
26 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567 เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 82,888 14,900 จอง
จอง
15 - 23 พฤษภาคม 2567 82,888 14,900 จอง
จองสอบถาม