fbpx

ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ ZMSN02
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานประวัติศาสตร์ปาย
  • ปายแคนยอน
  • ม่อนหยุ่นไหล
  • จุดชมวิวดอยกิ่วลม
  • บ้านจ่าโบ่
  • บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว)
  • พระธาตุดอยกองมู
  • บ้านรักไทย
  • จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเอี้ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย ปาย ปณาลี หรือเทียบเท่า
2 ม่อนหยุ่นไหล – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี้ย – บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว) – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ จองกลาง ริมธาร รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
3 สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 18 ธันวาคม 63 8,999 1,500 จอง
จอง
18 – 20 ธันวาคม 63 8,999 1,500 จอง
จอง
23 – 25 ธันวาคม 63 8,999 1,500 จอง
จอง
25 – 27 ธันวาคม 63 10,999 2,000 จอง
จอง
8 – 10 มกราคม 64 9,999 2,000 จอง
จอง
15 – 17 มกราคม 64 8,999 1,500 จอง
จอง
22 – 24 มกราคม 64 8,999 1,500 จอง
จอง
29 – 31 มกราคม 64 8,999 1,500 จอง
จอง
5 – 7 กุมภาพันธ์ 64 8,999 1,500 จอง
จอง
12 – 14 กุมภาพันธ์ 64 9,999 2,000 จอง
จอง
19 – 21 กุมภาพันธ์ 64 8,999 1,500 จอง
จอง
26 – 28 กุมภาพันธ์ 64 10,999 2,000 จอง
จอง
5 – 7 มีนาคม 64 8,999 1,500 จอง
จอง
12 – 14 มีนาคม 64 8,999 1,500 จอง
จอง
19 – 21 มีนาคม 64 8,999 1,500 จอง
จอง
26 – 28 มีนาคม 64 8,999 1,500 จอง
จองสอบถาม