fbpx

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณอู่เจิ้น (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,900
รหัสทัวร์ QQGO1PKX-MU001
สายการบิน China Eastern Airlines / MU
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์จีน 
  • ย่านซานหลี่ถุน+ร้านPOP MART กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
  • ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower 
  • หอฟ้าเทียนถาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ 
  • อาคารพันต้นไม้ Tian An 1000 Trees – ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น 
  • ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว ชมวิวหาดไว่ทาน – ถนนนานกิง+ร้านPOP MART
  • ลอดอุโมงค์เลเซอร์ –ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก(ด้านนอก)
  • หุ่นยนต์ Freedom Gundam – สนามบินเซียงไฮ้ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ (MU2072: 00.40 – 06.35) – สนามบินปักกิ่งต้าซิง – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์จีน – ย่านซานหลี่ถุน+ร้านPOP MART Beijing Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower Beijing Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ (G15 : 14.00-18.33) – อาคารพันต้นไม้ Tian An 1000 Trees Shanghai Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว Shanghai Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 ชมวิวหาดไว่ทาน – ถนนนานกิง+ร้านPOP MART – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ –ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก(ด้านนอก) – หุ่นยนต์ Freedom Gundam – สนามบินเซียงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (FM841 : 22.15 – 01.55+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 16 ก.ย.67 33,900 6,000 จอง
จอง
15 – 19 ต.ค.67 35,900 6,000 จอง
จอง
25 – 29 ต.ค.67 35,900 6,000 จอง
จองสอบถาม