fbpx

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,900
รหัสทัวร์ QQGO1PEK-CA003
สายการบิน Air China [CA]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง
  • หอฟ้าเทียนถาน – เมืองโบราณกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น(รวมรถแบตเตอรี่)
  • กําแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถชมวิวกลางคืน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
  • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
  • ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ปักกิ่ง (CA980 :01.15 - 06.55) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เมืองโบราณกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น(รวมรถแบตเตอรี่) – กําแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – ชมวิวไฟกำแพงเมืองจีนยามค่ำ RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถนนโบราณเฉียนเหมิน RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง(CA979 : 20.10 - 23.55) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 13 พ.ค.67 27,900 5,000 จอง
จอง
17 – 21 พ.ค.67 27,900 5,000 จอง
จอง
18 – 22 พ.ค.67 28,900 5,000 จอง
จอง
22 – 26 พ.ค.67 28,900 5,000 จอง
จอง
30 พ.ค.– 03 มิ.ย.67 28,900 5,000 จอง
จอง
31 พ.ค.– 04 มิ.ย.67 28,900 5,000 จอง
จอง
05 – 09 มิ.ย.67 27,900 5,000 จอง
จอง
06 – 10 มิ.ย.67 27,900 5,000 จอง
จอง
12 – 16 มิ.ย.67 27,900 5,000 จอง
จอง
13 – 17 มิ.ย.67 27,900 5,000 จอง
จอง
19 – 23 มิ.ย.67 27,900 5,000 จอง
จอง
20 – 24 มิ.ย.67 27,900 5,000 จอง
จอง
26 – 30 มิ.ย.67 27,900 5,000 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.67 27,900 5,000 จอง
จองสอบถาม