fbpx

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Winter

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900
รหัสทัวร์ QQGO1PEK-CA024
สายการบิน Air China [CA]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปักกิ่ง – เมืองโบราณกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น
  • กําแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม
  • ถนนโบราณเฉียนเหมิน – หอฟ้าเทียนถาน
  • ร้านหยก – วัดลามะ – ร้านบัวหิมะ
  • ผ่านชมสนามกีฬารังนก – พระราชวังฤดูร้อน
  • ตลาดรัสเซีย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ปักกิ่ง (CA980 :01.30 - 07.000) – เมืองโบราณกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น – กําแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) BEIJING JINGLIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - ถนนโบราณเฉียนเหมิน – หอฟ้าเทียนถาน BEIJING JINGLIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ร้านหยก – วัดลามะ – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก BEIJING JINGLIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดรัสเซีย – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง(CA979 : 20.15 - 00.10+1) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 28 ม.ค.67 23,900 4,500 จอง
จอง
21 – 25 ก.พ.67 24,900 4,500 จอง
จอง
28 ก.พ. – 3 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
29 ก.พ. – 4 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
6 – 10 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
7 – 11 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
13 – 17 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
14 – 18 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
20 – 24 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
21 – 25 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
27 – 31 มี.ค.67 24,900 4,500 จอง
จอง
28 มี.ค.– 1 ม.ย.67 24,900 4,500 จอง
จองสอบถาม