บินเหมาลำ สงกรานต์ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ BT-VN297_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  
  • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต
  • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
  • Moana Sapa
  • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต M GALLERY HOTEL 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa M GALLERY HOTEL 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย GOLDEN LAKE 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
5 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • สนามบินนอยไบ
6 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 17 เมษายน 66 28,999 จอง
จอง