บินเหมาลำ สงกรานต์ ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-VN299_VZ
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   
  • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต
  • Moana Sapa
  • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วันหง๊อกเซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย FLOWER GRADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮาลอง HABOUR HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำนางฟ้า • ฮานอย
5 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 17 เมษายน 66 23,999 จอง
จอง